Mathuk - Mathematics համակարգի բազմալեզու տարբերակը արդեն հասանելի է Android-ների համար:Մաթեմատիկա - Երևանի թիվ 89 (Դանիել Վարուժանի անվան) դպրոց

 

Տվյալներ

Նկար
Մարզ
Հասցե
Դիրքը մարզում
Աշակերտ
Միավոր
Դիրք

Երևան

21

286

1629.78

54

Աշակերտներ

Դիրք
Անուն
Ազգանուն
Միավոր (Փուլ)

161

Կարեն

Մուրադյան

0.68 ( III )

162

Խաչիկ

Պալյան

0.68 ( I )

163

Վահան

Լսկավյան

0.65 ( I )

164

Սերգեյ

Այվազյան

0.61 ( I )

165

Անահիտ

Կարապետյան

0.59 ( I )

166

Ռուզաննա

Մայիլյան

0.59 ( I )

167

Արմեն

Ավագյան

0.56 ( I )

168

Արամ

Մկրտչյան

0.56 ( I )

169

Միլենա

Գրիգորյան

0.54 ( I )

170

Սիրվարդ

Մելքոնյան

0.52 ( I )

171

Լենա

Ղարագյոզյան

0.51 ( I )

172

Լիլիթ

Հակոբյան

0.48 ( I )

173

Սոնա

Ասատրյան

0.47 ( I )

174

Գևորգ

Ստեփանյան

0.46 ( II )

175

Եղիազար

Քոթանյան

0.45 ( I )

176

Անահիտ

Պողոսյան

0.45 ( I )

177

Վահան

Մանուկյան

0.45 ( I )

178

Վահե

Առաքելյան

0.43 ( I )

179

Գևորգ

Ալոյան

0.43 ( I )

180

Հասմիկ

Հովհաննիսյան

0.42 ( I )

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
 13. 15

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru