Թվաբանական միջին

Խնդիր 1. Միքայելը, Պետրոսը և Ռուբենը դուրս եկան արշավի: Մոտենալով անտառին, նրանք որոշեցին հանգստանալ: Միքայելն ուներ 2 կարկանդակ, Պետրոսը՝ 4, Ռուբենը՝ 6: Տղաները բոլոր կարկանդակները հավասարապես բաժանեցին և կերան: Քանի՞ կարկանդակ կերավ յուրաքանչյուրը:
Տղաներն ունեին 2+4+6 կարկանդակ: Նրանցից յուրաքանչյուրին հասավ (2+4+6) : 3 կարկանդակ: Եթե կատարենք գործողությունները, ապա կստացվի խնդրի պատասխանը՝ 4 կարկանդակ:
Խնդիր 2. Մի մարդ գնացել է 4ժ: Առաջին ժամում նա անցել է 5.5կմ, երկրորդում՝ 5.2կմ, երրորդում՝ 4.8կմ, չորրորդում՝ 4.1կմ: Ի՞նչ հաստատուն արագությամբ պետք է գնալ այդ ամբողջ հեռավորությունը 4 ժամում անցնելու համար:
Ամբողջ ճանապարհը հավասար է 5.5+5.2+4.8+4.1 կմ:
Խնդիրը լուծելու համար պետք է անցած ճանապարհը բաժանել ժամանակի վրա: Կստանանք՝
(5.5 + 5.2 + 4.8 + 4.1) : 4 = 19.6 : 4 = 4.9 կմ/ժ:
Եթե մարդը 19.6կմ ճանապարհն անցներ հաստատուն արագությամբ, ապա այդ արագությունը կլիներ 4.9կմ/ժ: Այդ արագությունն անվանում են շարժման միջին արագություն:
Առաջին խնդիրը լուծելիս հարկ եղավ երեք թվերի գումարը բաժանել 3-ի: Երկրորդ խնդիրը լուծելիս՝ չորս թվերի գումարը բաժանել 4-ի: Ընդհանրապես, շատ դեպքերում մի քանի թվերի գումարը բաժանում են գումարելիների թվի վրա: Ստացված քանորդն անվանում են այդ թվերի թվաբանական միջին:
Մի քանի թվերի թվաբանական միջին կոչվում է այն քանորդը, որն ստացվում է այդ թվերի գումարը գումարելիների թվի վրա բաժանելիս:
Օրինակ: Գտնենք 0.74, 1.25, 2.82, 3.17, 4.19 թվերի թվաբանական միջինը:
Այդ թվերի թվաբանական միջինը գտնելու համար պետք է դրանց գումարը բաժանել գումարելիների թվի վրա.
0.74 + 1.25 + 2.82 + 3.17 + 4.19 = 12.17:
12.17 : 5 = 2.434:
Տրված թվերի թվաբանական միջինը հավասար է 2.434-ի:
Ինֆորմացիա
Համար 67001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 248
Հուշում - Լուծել են 248
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru