Տոկոսներ

Դրամի հարյուրերորդ մասը կոչվում է լումա, մետրի հարյուրերորդ մասը՝ սանտիմետր, հեկտարի հարյուրերորդ մասը՝ ար։ Հաճախ հարկ է լինում գործ ունենալ տարբեր մեծությունների՝ դրամական գումարների, մթերքների զանգվածի, ապրանքների ծավալի և այլն հարյուրերորդական մասերի հետ։ Շատ դեպքերում հարյուրերորդ մասն անվանում են մեկ բառով՝ տոկոս։ Հետևաբար, 1 լուման դրամի մեկ տոկոսն է, 1 սանտիմետրը՝ մետրի մեկ տոկոսը, 1 արը՝ հեկտարի մեկ տոկոսը։ Դրամի 60 տոկոսը 60 լումա է, հեկտարի 25 տոկոսը՝ 25 ար։
Մեկ հարյուրերորդական մասը կոչվում է տոկոս։
Եթե «տոկոս» բառը հաջորդում է թվանշաններով գրված թվին, ապա նրա փոխարեն դնում են % նշանը։ Օրինակ, «Հավաքի ուղարկեցին մեր դպրոցի աշակերտների 1 %-ին», «Բանջարանոցի մակերեսի 2 %-ը սոխ ցանեցին» նախադասությունները կարդում են այսպես՝ «Հավաքի ուղարկեցին մեր դպրոցի աշակերտների մեկ տոկոսին», «Բանջարանոցի մակերեսի երկու տոկոսը սոխ ցանեցին»։
Ինֆորմացիա
Համար 63001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 237
Հուշում - Լուծել են 237
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru