Թվերի կլորացում

Խնդիր։ Որքա՞ն դրամ պետք է վճարել 100 գրամ կոնֆետի համար, եթե այդ կոնֆետի 1 կգ-ն արժե 1280 դրամ։
Քանի որ 1 կգ = 1000 գրամ, ապա 100 գրամ = 1/10 կգ։ Ուստի, պատասխանն ստանալու համար պետք է 1280 դրամը բաժանել 10-ի.
1280 դրամ : 10 = 128 դրամ։
128 դրամ վճարել հնարավոր չէ, քանի որ ամենափոքր դրամը 10-դրամանոցն է, և հնարավոր է վճարել միայն ամբողջ թվով դրամներ՝ 120 կամ 130։
120 < 128 < 130:
128 թիվն ավելի մոտ է 130-ին, քանի որ 130 - 128 = 2, իսկ 128 - 120 = 8: Հետևաբար, 100 գրամ կոնֆետի համար պետք է վճարել 130 դրամ։ 128 թվի փոխարինումը 130 մոտավոր արժեքով անվանում են այդ թվի կլորացում մինչև տասնավորներ։ Հատվածի վրա կարելի է դասավորել 120 և 130 թվերի միջև գտնվող բոլոր թվերը։ Եթե այդ թվերի միավորների կարգում գրված է 0, 1, 2, 3 կամ 4 թվանշանը, ապա այդ թիվն ավելի մոտ է 120-ին։ Իսկ եթե միավորների կարգում գրված է 6, 7, 8 կամ 9 թվանշանը, ապա թիվը ավելի մոտ է 130-ին։ Բացառություն է կազմում 5 թվանշանը, որը հավասարապես է հեռու 120 և 130 թվերից։ Կլորացնելիս այդ թիվն ընդունված է փոխարինել հավելորդով վերցված մոտավոր արժեքով՝ 130-ով։
Տասնորդական կոտորակները կարող ենք կլորացնել մինչև միավորներ։ Կլորացնում են նույն սկզբունքով։ Եթե հատվածի վրա դասավորված երկու իրար հաջորդող բնական թվերի միջև գտնվող տասնորդական կոտորակի ստորակետից հետո գրված է 0, 1, 2, 3 կամ 4 թվանշանը, ուրեմն այն ավելի մոտ է իրենից ձախ ընկած բնական թվին։ Իսկ եթե երկու իրար հաջորդող բնական թվերի միջև գտնվող տասնորդական կոտորակի ստորակետից հետո գրված է 6, 7, 8 կամ 9 թվանշանը, ուրեմն այն ավելի մոտ է իրենից աջ ընկած բնական թվին։ Օրինակ, 18.7 թիվը գտնվում է 18-ի և 19-ի միջև, իսկ քանի որ ստորակետից հետո գրված է 7, ուրեմն 18.7 թիվը ավելի մոտ է 19-ին։ Նշանակում է՝ 18.7 թվի փոխարեն կգրենք 19։ 18.7 թվի փոխարինումը 19 թվով անվանում են այդ թվի կլորացում մինչև միավորները։
Տասնորդական կոտորակները հարկ է լինում կլորացնել նաև մինչև մյուս կարգերը։ Տասնորդական կոտորակը մինչև որևէ կարգ կլորացնելիս այդ կարգին հաջորդող բոլոր , իսկ եթե նրանք ստորակետից հետո են, ապա դրանք անտեսում են։ Եթե այդ կարգին հաջորդող թվանշանը 5, 6, 7, 8 կամ 9 է, ապա վերջին պահպանվող թվանշանը մեծացնում են 1-ով։ Եթե այդ կարգին հաջորդող առաջին թվանշանը 0, 1, 2, 3 կամ 4 է, ապա վերջին պահպանվող թվանշանը չեն փոխում։
Օրինակ 1. 86.2759-ը կլորացնենք մինչև տասնորդականները։ Անտեսենք տասնորդականներին հաջորդող բոլոր թվանշանները։ Անտեսվող թվանշաններից առաջինը 7 թվանշանն է, ուստի տասնորդականների կարգին ավելացնում ենք մեկ.
86.2759 ≈ 86.3
≈ նշանը կարդացվում է «մոտավորապես հավասար է»։
Օրինակ 2. 28148.3-ը կլորացնենք մինչև հազարավորները։ Հազարավորներին հաջորդող բոլոր թվանշանները փոխարինենք զրոներով, իսկ ստորակետից հետո եղած 3 թվանշանը անտեսենք։ Զրոներով փոխարինված թվանշաններից առաջինը 1 թվանշանն է, ուստի հազարավորների կարգի թվանշանը չենք փոխում.
28148.3 ≈ 28000 = 28 հազար։

Ինֆորմացիա
Համար 58001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 210
Հուշում - Լուծել են 210
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru