Հաջորդ մրցույթը տեղի կունենա ապրիլի 11-ին: 
Տասնորդական կոտորակների բաղդատումը
Ինֆորմացիա

AB հատվածի երկարությունը հավասար է 0,6 դմ-ի։ Եթե այդ երկարությունն արտահայտենք սանտիմետրերով, ապա կստանանք 6
սմ։ Բայց 6 սմ = 60 մմ, իսկ 1 մմ =
1
100
դմ։ Ուրեմն, հատվածի
երկարությունը հավասար է
60
100
դմ = 0,60 դմ։ 0,6 և 0,60
կոտորակներն արտահայտում են միևնույն հատվածի երկարությունը։ Ուրեմն, 0,6 = 0,60։
Ընդհանրապես, եթե որևէ տասնորդական կոտորակի աջ կոմից կցագրենք զրո, ապա կստացվի նրան հավասար կոտորակ։
Օրինակ.
0,67 = 0,670 = 0,6700 = 0,67000,
8,5 = 8,50 = 8,500 = 8,5000,
141 = 141,0 = 141,00 = 141,000։
Եթե տասնորդական կոտորակը վերջանում է զրոյով, ապա այդ զրոն կարելի է անտեսել։ Կստացվի նրան հավասար կոտորակ։
Օրինակ.
0,800 = 0,80 = 0,8;
26,100 = 26,10 = 26,1;
8,000 = 8,00 = 8,0 = 8;
60,00 = 60,0 = 60։
0,75 և 0,098 կոտորակները կանոնավոր են։ Դրանք զրոյից մեծ են և մեկից փոքր. 0 < 0,75 < 1; 0 < 0,098 < 1:
7,81 կոտորակը հավասար է 7 ամբողջ թվի և 0,81 կանոնավոր կոտորակի գումարին, այսինքն՝ 7,81 = 7 + 0,81։ Ուրեմն,
7 < 7,81 < 8:
Բաղդատենք 2,48 և 4,7 կոտորակները։ Քանի որ 2,48 < 3,3 < 4, իսկ 4 < 4,7, ապա
2,48 < 4,7:
Տարբեր ամբողջ մասեր ունեցող երկու տասնորդական կոտորակներից փոքր է այն, որի ամբողջ մասը փոքր է, և մեծ է այն, որի ամբողջ մասը մեծ է։
Հավասար ամբողջ մասեր ունեցող տասնորդակեն կոտորակները բաղդատելիս պետք է բաղդատել նրանց կոտորակային մասերը։ Բաղդատենք 0,625 և 0,9 տասնորդական կոտորակները։ 0,625 =
625
1000
, իսկ 0,9 =
900
1000
։ Քանի որ
625
1000
<
900
1000
, ապա 0,625 < 0,9:
Հավասար ամբողջ մասեր ունեցող երկու կոտորակներ բաղդատելիս պետք է երկու կոտորակներում էլ ստորակետից հետո գտնվող տասնորդական նիշերի քանակը հավասարեցնել աջ կողմից զրոներ կցագերլով, և բաղդատել նրանց կոտորակային մասերը։
Օրինակ 1։ Բաղդատենք 8,6 և 8,59-ը։ Այս երկու թվերի ամբողջ մասերը հավասար են։ Առաջին կոտորակում ստորակետից հետո մեկ թվանշան է, իսկ երկրորդում՝ երկու։ Ուստի առաջին կոտորակին աջից կցագրում ենք մեկ զրո և ստանում 8,60։ Քանի որ 60 հարյուրերորդականը 59 հարյուրերորդականից մեծ է, ապա 8,60 > 8,59, ուստի և՝ 8,6 > 8,59։
Օրինակ 2։ Մետաղի մի ձուլակտորի զանգվածը 3,81 կգ է, իսկ մյուսինը՝ 3,215 կգ։ Կտորներից ո՞րն ունի մեծ զանգված։
Քանի որ 3,81 = 3,810 > 3, 215, ապա առաջին ձուլակտորի զանգվածը մեծ է։ Այս խնդիրը կարելի է լուծե այլ կերպ՝ ձուլակտորների զանգվածներն արտահայտելով գրամներով՝ 3,81 կգ = 3810 գրամ, իսկ 3,215 կգ = 3215 գրամ։ Պարզ է, որ 3810 գրամը 3215 գրամից մեծ է։
Տասնորդական կոտորակները, ինչպես և ցանկացած թիվ, ճառագայթի վրա պատկերվում են կետերով։ Ըստ որում, հավասար տասնորդական կոտորակները պատկերվում են միևնույն կետով։ Փոքր տասնորդական կոտորակը ճառագայթի վրա գտնվում է մեծից ձախ, իսկ մեծը՝ փոքրից աջ։


Համար 54001
Տիպ տեսական
Տեսակ -
Բարդություն 1 / 10
Կարգավիճակ -
Հուշում -
Փորձել են լուծել 85
Լուծել են 85
Արդյունավետություն 100.00%
Քննարկումներ 0

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru