Թվի գրառումն անկանոն կոտորակի տեսքով

Խնդիր։ Տղան 2 շոկոլադե սալիկներից յուրաքանչյուրը կտրատեց 3 հավասար մասերի։ Ստացվեց 6 մաս, որոնցից յուրաքանչյուրը
հավասար է մեկ սալիկի
1
3
-ին, իսկ ընդամենը ստացվեց
6
3
սալիկ։
Ուրեմն, 2 սալիկը հավասար է
6
3
սալիկի, այսինքն՝
2 =
6
3
:
Յուրաքանչյուր բնական թիվ կարելի է գրել ցանկացած հայտարար ունեցող կոտորակի տեսքով։ Այդ կոտորակի համարիչը հավասար է թվի և հայտարարի արտադրյալին։ Օրինակ՝
7 =
7
1
=
14
2
=
21
3
=
28
4
= ...
1 =
1
1
=
2
2
=
3
3
=
4
4
= ...
5
2
3
թիվը նույնն է, ինչ որ
5 + 2
3
-ը։ Բայց 5-ը կարելի է գրել 3
հայտարար ունեցող կոտորակի տեսքով հետևյալ կերպ.
5 =
5 * 3
3
=
15
3
:
Ուրեմն,
5
2
3
=
5 * 3
3
+
2
3
=
5 * 3 + 2
3
=
17
3
:
Ընդհանրապես՝ թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով գրելու համար նրա ամբողջ մասը պետք է բազմապատկել կոտորակային մասի հայտարարով և արտադրյալին ավելացնել կոտորակային մասի համարիչը։ Ստացված գումարը կլինի կոտորակի համարիչ, իսկ հայտարարը՝ կոտորակային մասի հայտարար։
Օրինակ։ 10
7
8
թիվը գրենք անկանոն կոտորակի տեսքով.
10
7
8
=
87
8
:

Ինֆորմացիա
Համար 48001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 160
Հուշում - Լուծել են 160
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru