Բազմանիշ թվերի հանումը

Խնդիր: Մի ափսեում դրված է 36 սալոր, իսկ մյուսում` 28 սալոր: Առաջին ափսեից վերցրեցին 8 սալոր, իսկ երկրորդից` 7 սալոր: Ընդամենը քանի՞ սալոր մնաց երկու ափսեում:
Այս խնդիրը լուծենք երկու եղանակով, կազմելով արտահայտություն`
1-ին եղանակ: Երկու ափսեում կար 36 + 28 սալոր: Երկու ափսեից վերցրին ընդամենը 8 + 7 սալոր: Ուրեմն, երկրորդ ափսեում մնաց (36 + 27) – (8 + 7) սալոր: Պատասխան` 49 սալոր:
2-րդ եղանակ: Առաջին ափսեում մնաց 36 – 8 սալոր, իսկ երկրորդում` 28 – 7 սալոր: Ուրեմն երկու ափսեում մնաց (36 – 8) + (28 - 7) սալոր: Պատասխան` 49 սալոր:
Խնդրի լուծման երկու եղանակն էլ նույն արդյունքն են տալիս, ուստի
(36 + 28) – (8 + 7) = (36 – 8) + (28 – 7):
785 թվից հանենք 234 թիվը: Դրա համար նվազելին և հանելին վերլուծենք ըստ կարգերի.
785 – 234 = (700 + 80 + 5) – (200 + 30 + 4):
Ուրեմն,
785 – 234 = (700 + 80 + 5) – (200 + 30 + 4) =
(700 – 200) + (80 – 30) + (5 – 4) = 500 + 50 + 1 = 551:
Սրանով բացատրվում է բնական թվերը “սյունակով” հանելու կանոնը.

Ինֆորմացիա
Համար 22001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 515
Հուշում - Լուծել են 515
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru