Բնական թվերի հանում

Խնդիր 1. Տղան զամբյուղով սունկ էր տանում: Նա սայթաքեց ու 43 սունկ թափվեց, և զամբյուղում մնաց 32 սունկ: Ընդամենը քանի՞ սունկ էր հավաքել տղան:
Այս խնդիրը լուծվում է գումարմամբ` 43 + 32 = 75: Ուրեմն, տղան հավաքել էր 75 սունկ:
Այժմ լուծենք ուրիշ խնդիր:
Խնդիր 2. Տղան զամբյուղով տանում էր 75 սունկ: Նա սայթաքեց և 43 սունկ թափվեց: Քանի՞ սունկ մնաց զամբյուղում:
Մենք պետք է գտնենք այնպիսի x թիվ, որ 43 + x = 75: Այդ թիվը 32-ն է, քանի որ 43 + 32 = 75: Մենք գտանք 32 թիվը, որը 43 թվին գումարելիս ստացվում է 75 թիվը: Այս դեպքում 32 թիվն անվանում են 75 և 43 թվերի տարբերություն և նշանակում են 75 – 43: Ուրեմն,
75 – 43 = 32:
Ընդհանրապես, a թվից հանել b թիվը` նշանակում է գտնել այնպիսի x թիվը, որը b թվին գումարելիս ստացվի a:
x + b = a
x թիվն անվանում են a և b թվերի տարբերություն, a թիվն անվանում են նվազելի, իսկ b թիվը` հանելի:
Այսպիսով, եթե x + b = a, ապա a – b = x: Ուրեմն, անհայտ գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից հանել երկրորդ գումարելին:
Յուրաքանչյուր a թվի համար ճիշտ է a + 0 = a հավասարությունը: Ուստի համարում են, որ
a – 0 = a և a – a = 0
Բնական թվերի հանումը կարելի է պատկերել ճառագայթի վրա:
Դիցուք պահանջվում է 7 թվից հանել 4 թիվը: Ճառագայթի վրա նշենք A(7) կետը: Ձախից հաշվում ենք 4 միավոր հատված, ստանում ենք B(3) կետը: Ուրեմն, 7 – 4 = 3:
Պարզաբանենք հանմամբ լուծվող մի քանի խնդիր:
X կետը AB հատվածը տրոհում է երկու հատվածի` AX և XB: Դիցուք BX հատվածի երկարությունը հավասար է 20 մմ-ի և XB հատվածի երկարությունը 5 մմ-ով ավելի է AX հատվածի երկարությունից: Քանի որ 20 – 5 = 15, ապա XB հատվածի երկարությունը հավասար կլինի 15 մմ-ի:
Խնձորը տեղավորել են երկու զամբյուղում: Առաջին զամբյուղում տեղավորել են 30 կգ խնձոր, իսկ երկրորդում` 5 կգ-ով պակաս: Քանի որ 30 – 5 = 25, ապա երկրորդ զամբյուղում կլինի 25 կգ խնձոր:
Կաթը լցրել են երկու տարաներում: Առաջինում լցրել են 40 լ կաթ, իսկ երկրորդում` 25 լ: Քանի որ 40 – 25 = 15, ապա առաջին տարայում 15 լ շատ կաթ են լցրել, քան երկրորդում (կամ երկրորդ տարայում 15 լ քիչ կաթ են լցրել, քան առաջինում):
Ինֆորմացիա
Համար 21001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 674
Հուշում - Լուծել են 674
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru