Հաջորդ մրցույթը տեղի կունենա ապրիլի 11-ին: 
Միանդամների բազմապատկումը, Միանդամն աստիճան բարձրացնելը
Ինֆորմացիա

Միանդամները բազմապատկելիս և միանդամը աստիճան բարձրացնելիս կիրառվում է նույնահիմք աստիճանները բազմապատկելու կանոնը և աստիճանը աստիճան բարձրացնելու կանոնը: Ընդ որում, ստացվում է մի միանդամ, որը սովորաբար ներկայացնում են ստանդարտ տեսքով:
Օրինակ 1. Բազմապատկենք -5a2bc և 4a2b4 միանդամները: Կազմենք այդ միանդամների արտադրյալը: Բազմապատկենք նրանց թվային բազմապատկիչները և նույնահիմք աստիճանները: Կստանանք՝
-5a2bc * 4a2b4 = (-5 * 4) * (a2 * a2) * (b * b4) * c =
= -20a4b5c:
Օրինակ 2. Գտնենք -x2y, 4x3y2 և -5xy միանդամների արտադրյալը:
-x2y * 4x3y2 * (-5xy) = -1 * 4 * (-5) * (x2 * x3 * x) * (y * y2 * y) = 20x6y4:
Օրինակ 3. -2a2b միանդամը բարձրացնենք խորանարդ: Օգտվենք արտադրյալը և աստիճանը աստիճան բարձրացնելու կանոնից.
(-2a2b)3 = (-2)3 * (a2)3 * b3 = -8a6b3:
Օրինակ 4. -x3y2 միանդամը բարձրացնենք չորս աստիճան:
(-x3y2)4 = (-1)4 * (x3)4 * (y2)4 = x12y8:Համար 137001
Տիպ տեսական
Տեսակ -
Բարդություն 1 / 10
Կարգավիճակ -
Հուշում -
Փորձել են լուծել 28
Լուծել են 28
Արդյունավետություն 100.00%
Քննարկումներ 0

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru