Միանդամներ

5a2x, 2b3(-3)bc2, -3a7, xy2 արտահայտությունները թվերի, փոփոխականների և նրանց աստիճանների արտադրյալներն են: այդպիսի արտահայտություններն անվանում են միանդամներ: Միանդամներ են համարվում նաև թվերը, փոփոխականները և նրանց աստիճանները: Օրինակ՝ -7, 23, x, x4 արտահայտությունները միանդամներ են:
Պարզեցնենք 2b3(-3)bc2 միանդամը՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական հատկություններից.
2b3(-3)bc2 = 2(-3)b3bc2 = -6b4c2:
Մենք 2b3(-3)bc2 միանդամը ներկայացրեցինք առաջին տեղում գտնվող թվային բազմապատկիչի և զանազան փոփոխականների աստիճանի տեսքով: Միանդամի այդպիսի տեսքն անվանում են ստանդարտ տեսք: Ստանդարտ տեսքի միանդամներ են համարվում նաև այնպիսի միանդամներ, ինչպիսիք են -5-ը, a-ն, -a-ն, a3-ը: Ցանկացած միանդամ հնարավոր է բերել ստանդարտ տեսքի:
Ստանդարտ տեսքով գրված միանդամի թվային բազմապատկիչը անվանում են միանդամի գործակից: Օրինակ՝ -6b4c2 միանդամի գործակիցը -6-ն է: -a2 և -ab միանդամների գործակիցները համարվում են համապատասխանաբար 1-ը և -1-ը, քանի որ a2 = 1 * a2 և -ab = -1 * ab:
7ax2y3 միանդամի մեջ բոլոր փոփոխականների աստիճանների ցուցիչների գումարը հավասար է 6-ի: Այդ գումարն անվանում են 7ax2y3 միանդամի աստիճան: -9b4c3 միանդամի աստիճանը հավասար է 7-ի, 3.8x5 միանդամի աստիճանը հավասար է 5-ի:
Ընդհանրապես՝ միանդամի աստիճան են անվանում նրա մեջ մտնող բոլոր փոփոխականների աստիճանների ցուցիչների գումարը: Եթե միանդամը փոփոխական չի պարունակում (այսինքն որևէ թիվ է), ապա նրա աստիճանը համարում են հավասար 0-ի:
Ինֆորմացիա
Համար 136001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 61
Հուշում - Լուծել են 61
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru