Բանաձևեր / Կոտորակներ

 
Բաժին
Բանաձև

1

Հավասար հայտարարներով կոտորակների գումարում և հանում
(c ≠ 0)

a
c
+
b
c
=
a + b
c
a
c
-
b
c
=
a - b
c

2

Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարում և հանում
(b ≠ 0, d ≠ 0)

a
b
+
c
d
=
a*d + b*c
b*d
a
b
-
c
d
=
a*d - b*c
b*d

3

Կոտորակների բազմապատկում և բաժանում
(b ≠ 0, c ≠ 0, d ≠ 0)

a
b
*
c
d
=
a*c
b*d
a
b
:
c
d
=
a*d
b*c

4

Կոտորակի հիմնական հատկությունը
(b ≠ 0, m ≠ 0)

a
b
=
a * m
b * m

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru