Բանաձևեր / Չափողականություններ

 
Բաժին
Բանաձև

1

Երկարության միավորներ

1 մմ
1 սմ = 10 մմ
1 դմ = 10 սմ
1 մ = 10 դմ
1 կմ = 1000 մ

2

Մակերեսի միավորներ

1 մմ2
1 սմ2 = 100 մմ2
1 դմ2 = 100 սմ2
1 մ2 = 100 դմ2
1 ար = 100 մ2
1 հա = 100 ար
1 կմ2 = 100 հա

3

Ծավալի միավորներ

1 մմ3
1 սմ3 = 1000 մմ3
1 դմ3 = 1000 սմ3
1 մ3 = 1000 դմ3
1 լիտր = 1 դմ3
1 կմ3 = 1000000000 մ3

4

Զանգվածի միավորներ

1 մգ
1 գ = 1000 մգ
1 կգ = 1000 գ
1 ց = 100 կգ
1 տ = 10 ց

5

Արագության միավորներ

1 կմ/ժ
1 մ/վ = 3.6 կմ/ժ

6

Ժամանակի միավորներ

1 վ
1 ր = 60 վ
1 ժ = 60 ր
1 օր = 24 ժ

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru