Բանաձևեր / Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

 
Բաժին
Բանաձև

1

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը
(a ∈ R, b ∈ R)

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

a2 - b2 = (a - b) (a + b)

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

a3 + b3 = (a + b) (a2 - ab + b2)
a3 - b3 = (a - b) (a2 + ab + b2)

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru