Բանաձևեր / Նշանակումներ

 
Բաժին
Բանաձև

1

Բնական թվերի բազմություն:
N = {1, 2, 3, ... }

N

2

Ամբողջ թվերի բազմություն:
Z = {0, ±1, ±2, ±3, ... }

Z

3

Ռացիոնալ թվերի բազմություն:
Q =
{m
n
}, որտեղ m ∈ Z, n ∈ Z, n ≠ 0

Q

4

Իռացիոնալ թվերի բազմություն:
I = { ±2 ±3 ±4 ..., π, e, ... }

I

5

Իրական թվերի բազմություն:
R = (-∞; ∞) = Q ∪ I

R

6

A բազմությունը բաղկացած է a1, a2, a3 տարրերից

A = {a1, a2, a3}

7

ƒ ֆունկցիայի որոշման տիրույթ
(կամ տրման տիրույթ)

D(ƒ)

8

ƒ ֆունկցիայի արժեքների բազմություն
(կամ արժեքների տիրույթ)

E(ƒ)

9

a տարրը պատկանում է A բազմությանը

a ∈ A

10

a տարրը չի պատկանում A բազմությանը

a ∉ A

11

A և B բազմությունների միավորում

A ∪ B

12

A և B բազմությունների հատում

A ∩ B

13

Դատարկ բազմություն (լուծում չունի)

∅ (x ∈ ∅)

14

Հետևում է

15

Համարժեք է

16

Անվերջություն

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru