Բանաձևեր / Աստիճաններ

 
Բաժին
Բանաձև

1

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանների հատկությունները
(a ≠ 0, b ≠ 0, m ∈ Z, n ∈ Z)

am * an = am + n
am
an
= am-n
(am)n = amn
(ab)n = an* bn
(a)n=an
bbn

2

Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանների սահմանումը
(a > 0, p ∈ Q, m ∈ Z, n ∈ N, n ≥ 2)

 ap = am : n = nam

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru